Specjaliści

Klaudia Król

Specjalizacja: Adwokat kościelny

Prawnik kanonista, specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego (nullitate matrimonii). W 2006 roku uzyskała stopień magistra prawa broniąc pracę magisterską pt. Kompensacja szkód na osobie pracownika z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza.


Klaudia Król - adwokat kościelny
Klaudia Król, głos ekspercki. Źródło: TV Spektrum

W 2011 roku Klaudia Król podjęła studia trzeciego stopnia z zakresu prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukończyła w 2015 roku broniąc pracę pt. Adwokat – rola w kościelnych procesach małżeńskich i świeckich sprawach o rozwód, napisaną pod kierunkiem naukowym ks. dra hab. Piotra Majera. W 2015 roku zdała pomyślnie egzamin i otrzymała Diplama Licentiae, umożliwiający pełnienie funkcji adwokata i pełnomocnika w kościelnych procesach małżeńskich.

 

Do 2017 roku Klaudia Król brała udział w ponad 60 kościelnych procesach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Regularnie zabiera również głos w mediach występując w nich jako doświadczony adwokat kościelny i ceniony specjalista prawa kanonicznego.

 

Autorka publikacji naukowych:

Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia Młodych 2015, s. 104-111.

Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia Młodych 2016, s. 55-68.

Wywiady:

Sakrament małżeństwa z ograniczoną odpowiedzialnością, "Gazeta Prawna", XI 2017, nr 231.

Dni przyjęć: do ustalenia

Inni specjaliści

Michał Pełka

Michał Pełka

Adwokat kościelny

Skontaktuj się z nami!

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane