Doradztwo zawodowe

Skontaktuj się z nami

Doradztwo zawodowe Łódź

Chyba każdy z nas słyszał historię człowieka, który po kilku/kilkunastu latach pracy na wysokim i dobrze opłacanym stanowisku rzuca wszystko i wyrusza zwiedzać świat lub też historię kogoś, kto w wieku 35-45 lat postanawia całkowicie zmienić zawód i zacząć realizować swoje marzenia, wykonując zupełnie inną od dotychczasowej pracę.

 

Dlaczego tak się dzieje? Często dlatego, że wielu z nas nie wybiera swojej drogi zawodowej świadomie. Kierujemy się opiniami rodziców, wychowawców, znajomych, nauczycieli. Zapominamy o swoich marzeniach lub nie wierzymy, że możemy je spełniać!

A spełnianie naszych marzeń zależy przede wszystkim od nas samych.


Drugim nie mniej istotnym powodem jest to, iż nie znamy dobrze siebie samych i swoich mocnych oraz słabych stron. Trudno wykonywać zawód kierowcy, jeśli nie lubi się jeździć samochodem, podobnie jak trudno być managerem nie mając zdolności organizacyjnych, trudno też wykonywać zawód, w którym nie widzi się żadnego sensu. Spotkanie z doradcą zawodowym pomaga poznawać siebie i swoje zasoby, a na nich budować swoją karierę.


Człowiek stworzony został do aktywności, także tej zawodowej. Idealnie jest wtedy, gdy praca którą wykonujemy daje nam satysfakcję, jest zgodna z naszymi predyspozycjami i talentami oraz mamy z niej wymierne, zadowalające korzyści finansowe.

Taka praca jest możliwa, lecz wielu z nas nie wie jak ją znaleźć, jak odkryć swoje pasje, talenty, predyspozycje. Taką pomocą służy właśnie doradca zawodowy.

Doradca zawodowy - kim jest?

Przy wyborze dobrego doradcy zawodowego, warto sprawdzić czy osoba oferująca pomoc posiada specjalistyczne wykształcenie w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Doświadczony psycholog umiejętnie przeprowadzi z nami rozmowę, w czasie której będziemy w stanie odkryć własną pasję i umiejętności oraz poczujemy odwagę niezbędną do podjęcia działań. Doradca zawodowy pomoże nam świadomie kształtować swoją karierę edukacyjną i zawodową.


Poradnia Salomon w Łodzi współpracuje z cenionym doradcą zawodowym z wieloletnim doświadczeniem, który oprócz wykonania testów predyspozycji zawodowych towarzyszy klientowi w odkrywaniu swojego potencjału zawodowego, swoich głębokich marzeń.

Kto może skorzystać z pomocy doradcy zawodowego?

Konsultacja z doradcą zawodowym jest polecana przede wszystkim osobom niezadowolonym ze swojego życia zawodowego lub osobom, które stoją przed wyborem swojej ścieżki zawodowej czy edukacyjnej i nie potrafią określić swoich predyspozycji.

Z pomocy poradni doradztwa zawodowego warto skorzystać zarówno wtedy, gdy odczuwamy, że nasza obecna działalność zawodowa nas nie satysfakcjonuje (z różnorodnych przyczyn np. niezadowolenie z obecnych zarobków, środowiska pracy, itp.), jak również, gdy czujemy tzw. wypalenie zawodowe czy też po prostu znudzenie obecną formą pracy. Doradca zawodowy pomaga nie tylko osobom, które na myśl o obecnej pracy odczuwają niechęć, ale też tym, którzy poszukują alternatywnych ścieżek rozwoju.

 

OFERTĘ DORADZTWA ZAWODOWEGO KIERUJEMY DO OSÓB:

• które chcą świadomie planować karierę, poprawić jakość swojego życia zawodowego;
• nie wiedzą, jaki zawód wybrać;
• nie wiedzą, jakie jest ich potencjał i możliwości zawodowe;
• chcą zmienić pracę;
• chcą zmienić zawód;
• powracających do pracy po urlopach macierzyńskich;
• po długotrwałej chorobie;
• 50 +;
• poszukujących swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej (uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów);

Jak przebiega spotkanie z doradcą zawodowym?

Doradca zawodowy w pierwszej kolejności przeprowadzi z nami rozmowę wstępną. Służy ona uzyskaniu informacji na temat tego, co jest nam potrzebne do podjęcia dalszych działań. Następnie na podstawie wstępnej rozmowy doradca zaproponuje:
- proces coachingowy (Proces, w ramach którego wypracowujemy dla siebie określony cel, analizujemy wartości, motywacje, możliwe warianty rozwiązań, działań i wybieramy określoną ścieżkę (plan działania) podążając ku zmianie. W procesie coachingu wykorzystywane są różne narzędzia wizualne, karty pracy, itp.)
lub
- testy psychologiczne i poprosi nas o ich wypełnienie (Testy są odpowiednio dobrane do naszego wieku, doświadczenia, wykształcenia a także naszych potrzeb i oczekiwań)


Rodzaje wykonywanych testów:

• profesjonale badania predyspozycji zawodowych dla młodzieży i osób dorosłych;
• badania preferencji zawodowych, preferowanych aktywności;
• testy specjalistyczne – np. badanie potrzeb, badanie stylu uczenia itp.;
• praktyczne testy umiejętności;
• testy osobowościowe.

Doradztwo zawodowe
Jak długo trwa konsultacja z doradcą zawodowym?

W Poradni Rodzinnej Salomon jednorazowe spotkanie z doradcą zawodowym trwa zwykle około 1,5- godziny. W czasie pierwszego spotkania w naszej poradni doradztwa zawodowego ustala się czas trwania i ilość spotkań a także cel, jaki chcemy osiągnąć (np. diagnoza potencjału zawodowego czy określenie celu zawodowego).
Spotkania doradcze o charakterze diagnostycznym (testy) wymagają około 2-3 spotkań.
Spotkania oparte o proces coachingowy wymagają kilku specjalistycznych spotkań (średnio 6-8 sesji), aby znaleźć odpowiedź na długo nurtujące nas pytania o naszą przyszłość zawodową.
Zawsze jednak działamy w oparciu o potrzeby klienta! Każdego traktujemy indywidualnie – każdy bowiem ma inne możliwości, potrzeby, tempo pracy, a także oczekiwania. Wszystko to wpływa zarówno na liczbę spotkań z doradcą jak i charakter spotkań. 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA MŁODZIEŻY

(w konsultacji uczestniczy młody człowiek i doradca zawodowy – w ramach wywiadu wstępnego i badania predyspozycji i preferencji zawodowych. Rodzic może uczestniczyć w spotkaniu, na którym omawiane są wyniki badań, o ile zarówno badany jak i rodzic wyrażą taką wolę)
• Analiza potencjału osobowego i zawodowego;
• Badanie predyspozycji, potencjału, preferencji;
• Doradztwo edukacyjne i zawodowe;

 

KONSULTACJE DLA DOROSŁYCH

• Doradztwo zawodowe;
• Doradztwo zawodowe z elementami coachingu;
• Coaching kariery;
• Analiza potencjału osobowego i zawodowego;
• Testy specjalistyczne;
• Indywidualny Plan Działania;
• Pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, LM);
• Przygotowywanie kandydatów do rozmów rekrutacyjnych (symulacje)
• Personal branding – wsparcie w budowaniu marki osobistej.

 

Zapraszamy Cię do kontaktu z sekretariatem Poradni Rodzinnej Salomon w celu umówienia spotkania z naszym doradcą zawodowym.

Specjaliści

Kinga Kwiatkowska

Kinga Kwiatkowska

Doradca zawodowy, coach kariery

Skontaktuj się z nami!

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

rzetelne kancelaria ultimatum opinie w sprawdzonym katalogu