Mediacje Łódź

Skontaktuj się z nami

Mediacje

Mediacje to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym strony w obecności i z pomocą osoby trzeciej czyli mediatora wypracowują satysfakcjonujące je porozumienie. Niewątpliwą korzyścią wynikającą z mediacji jest bardzo często poprawa relacji między skonfliktowanymi osobami. 

 

Przy pomocy mediacji można wypracować porozumienie w sytuacji bardzo różnych konfliktów mających miejsce w rodzinie (obowiązki, podział pieniędzy, opieka nad członkami rodziny itp.). Można też osiągnąć porozumienie co do spraw wynikających z planów przeprowadzenia rozwodu lub separacji.

 

Mediacje nie są i nie zastępują:
*poradnictwa
*doradztwa
*terapii

 

Podstawowe zasady mediacji

DOBROWOLNOŚĆ – Strony uczestniczą w mediacji wyłącznie dobrowolnie i na każdym etapie postępowania mediacyjnego mają prawo wycofać się.
AKCEPTOWALNOŚĆ – Strony wyrażają zgodę na osobę mediatora oraz na reguły procesu mediacyjnego omówione i przyjęte na początku rozmów.
BEZSTRONNOŚĆ – strony mają równe prawa i są jednakowo traktowane.
NEUTRALNOŚĆ – Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie narzuca swoich rozwiązań, a jedynie towarzyszy stronom pomagając im w usłyszeniu swoich racji i podjęciu satysfakcjonującego porozumienia.
POUFNOŚĆ – zarówno informacje uzyskane podczas rozmów mediacyjnych jak i z dostarczonej dokumentacji są poufne i nie mogą być przez mediatora przekazywanie instytucjom ani osobom prywatnym.

 

Postępowanie mediacyjne powinno być zakończone spisaniem porozumienia i ustaleniem sposobów wcielania go w życie.

Specjaliści

Elżbieta Czuma

Elżbieta Czuma

Mediator

Skontaktuj się z nami!

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

www.poradniasalomon.pl